Agenda

Themabijeenkomst Diversiteit & Inclusie | D66 Zoetermeer

Mensen kunnen om verschillende redenen worden uitgesloten van volwaardige deelname aan de samenleving. Bijvoorbeeld door een beperking, hun leeftijd, etnische herkomst, seksuele oriëntatie of genderidentiteit. Maar ook door armoede of laaggeletterdheid. Het werken aan een inclusieve samenleving vraagt aandacht.

Daarom wil D66 Zoetermeer aandacht schenken aan dit onderwerp met een interactieve themabijeenkomst. D66-leden, inwoners en sociaal-maatschappelijke organisaties in Zoetermeer worden van harte uitgenodigd om deel te nemen aan deze themabijeenkomst.

Graag ontvangen wij uw aanmelding door te mailen naar k.overre@kpnplanet.nl, zodat wij kunnen inschatten hoeveel mensen er komen.

Voor meer informatie belt u naar: 06 1173 4060.

 

Bekijk het volledige programma:

221031_Programma themabijeenkomst inclusie.pdf

 

Praat mee op social media met #zoetermeerinclusief
03
Nov
Voor wie:
D66-leden, inwoners en sociaal maatschappelijke organisaties in Zoetermeer
Locatie:
Herberg Oude Kerk, Dorpsstraat 59, 2712AD Zoetermeer
Toegang:
Aanmelden via k.overre@kpnplanet.nl
Meer informatie:

Onze partners maken ons werk mogelijk