Een lokale agenda ‘Voorkomen en bestrijden van discriminatie’ is noodzakelijk

Discriminatie op grond van geslacht, huidskleur, afkomst, godsdienst, leeftijd, seksuele gerichtheid of welke grond dan ook is bij wet verboden. Burgers die discriminatie ervaren kunnen dit melden bij de politie, Antidiscriminatiebureaus en het College voor de Rechten van de Mens. Gemeenten die discriminatie goed willen aanpakken maar ook oog hebben voor maatschappelijke problemen die tot discriminatie en sociale uitsluiting kunnen leiden, moeten kunnen rekenen op draagvlak en betrokkenheid binnen de samenleving. Dat kan door eigen beleid te ontwikkelen, in te spelen op initiatieven binnen de samenleving en door burgers, maatschappelijke organisaties, het bedrijfsleven en anderen uit te nodigen om mee te doen.
Discriminatie op grond van geslacht, huidskleur, afkomst, godsdienst, leeftijd, seksuele gerichtheid of welke grond dan ook is bij wet verboden. Burgers die discriminatie ervaren kunnen dit melden bij de politie, Antidiscriminatiebureaus en het College voor de Rechten van de Mens. Gemeenten die discriminatie goed willen aanpakken maar ook oog hebben voor maatschappelijke problemen die tot discriminatie en sociale uitsluiting kunnen leiden, moeten kunnen rekenen op draagvlak en betrokkenheid binnen de samenleving. Dat kan door eigen beleid te ontwikkelen, in te spelen op initiatieven binnen de samenleving en door burgers, maatschappelijke organisaties, het bedrijfsleven en anderen uit te nodigen om mee te doen.

In 2019 registreerden de Politie en Stichting iDb in Zoetermeer 80 incidenten en voorvallen waarbij sprake was van ervaren discriminatie. Bij de meeste meldingen ging het om discriminatie op grond van afkomst/huidskleur. Andere veel voorkomende gronden waarbij discriminatie werd ervaren waren seksuele gerichtheid en leeftijd. Discriminatie kwam vooral voor op de arbeidsmarkt, binnen de woonomgeving en op de openbare weg.

Gemeente Zoetermeer wil werken aan een lokale agenda om bestrijden te bestrijden en te voorkomen. Dit voornemen is al aangekondigd in het Coalitieakkoord 2018-2022. Omdat er binnen de samenleving al het nodige wordt gedaan om van Zoetermeer een veilige en inclusieve stad te maken, wil de Gemeente ook deze initiatieven ondersteunen. Een lokale agenda die breed wordt gedragen en anderen stimuleert om aan te sluiten is een belangrijke aanvulling op de bestaande aanpak door Justitie, Politie en Stichting iDb.

Stichting iDb voert de wettelijke taken op het gebied van discriminatiebestrijding uit voor de gemeente Zoetermeer en werkt nauw samen met instellingen, belangenorganisatie en anderen die zich inzetten voor non-discriminatie en inclusie. Op het ogenblik wordt hard gewerkt aan het voorbereiden van een conferentie die op 25 maart zal worden gehouden. Tijdens deze conferentie wil de gemeente samen met organisaties, bedrijven en burgers die zich willen inzetten voor een veilige en inclusie stad, de basis leggen voor de lokale agenda ‘Voorkomen en bestrijden van discriminatie’.

Stichting iDb heeft een reader opgesteld. In de reader is informatie opgenomen over hoe de strafrechtelijke aanpak werkt, waarom een lokale agenda nodig is en wat nodig is voor een breed draagvlak bij het voorkomen en bestrijden discriminatie.

Hier lees je de reader ter voorbereiding van de conferentie 'Vertrouwen in de kracht van Zoetermeer'.

Praat mee op social media met #zoetermeerinclusief
Bron:
vanessa
  • th, 10 December 2020
  • 3 reacties
  • 3 min

Onze partners maken ons werk mogelijk