Succesverhaal
3 min

De kracht van de buurt in Zoetermeer

In onze samenleving is polarisatie een groeiend probleem, tegenstellingen lijken steeds groter te worden. Zeker ook geldt dit voor grotere steden. Hoewel bewoners dicht bij elkaar wonen, lijkt men elkaar niet meer te kennen of op te zoeken. Buurtwerk staat voor een wijk- en buurtgerichte aanpak van maatschappelijke vraagstukken in Zoetermeer en heeft tot taak waakzaam te zijn op deze signalen en daar op in te spelen.

Samen met ILOZ en andere religieuze instellingen is onlangs een avond van ‘ontmoeten’ opgezet waarbij het doel was: anderen ontmoeten, leren kennen, het gesprek aan gaan, en begrip creëren. Dergelijke bijeenkomsten kunnen bijdragen aan het uit de wereld te brengen van misvattingen en bruggen te slaan binnen de samenleving.

De bijeenkomst heeft geresulteerd in periodieke thema-avonden. Verschillende maatschappelijke en religieuze instellingen werken samen om gevoelige thema’s bespreekbaar te maken en mensen bij elkaar te brengen. Het levert op dat inwoners van Zoetermeer elkaar makkelijker opzoeken, en opvattingen met elkaar kunnen bespreken. Zo ontstaat er meer begrip en groeien bewoners naar elkaar toe.

De kracht van de buurt
Op zoek naar de mogelijkheden, kansen en krachten van bewoners en wijken. Dat is waar het om gaat in het project 'Samenlevingsopbouw'. De talenten van bewoners en de context van hun directe leefomgeving vormen het startpunt bij het bevorderen van de leefbaarheid en sociale cohesie. Door inwoners samen te brengen en activeren bevordert samenlevingsopbouw dat zij op eigen kracht aan de slag gaan met sociale vraagstukken in de buurt. Dit doet Buurtwerk door Vinden, Verbinden en Versterken. Bewoners worden empowered, met elkaar in contact gebracht en burgerinitiatieven worden geboren en naar een hoger niveau getild. Voorbeelden van een aantal concrete activiteiten zijn: activering bewonersparticipatie De Wadi. De zichtbaarheid vergroten van Buurtinlooppunten. Maar voor een aantal flats en woningcomplexen zijn de Buurtverbinders ook doorlopend aanwezig om sociale cohesie te bevorderen en bewoners te betrekken/ activeren.

Jongerencoaching
Ook jongeren kunnen met sociaal isolement te maken krijgen (mede) door sociaaleconomische problemen of problemen in psychosociale ontwikkelingen. Met Jongerencoaching richten de coaches van Buurtwerk zich op voortijdig schoolverlaters of multi-problematiek om jongeren aangehaakt te houden en om intensievere zorgverlening te voorkomen.

Praat mee op social media met #zoetermeerinclusief

Onze partners maken ons werk mogelijk