Succesverhaal
3 min

Een volwaardige plaats in onze samenleving

Stichting Piëzo is een sociaal maatschappelijke organisatie die mensen in de gelegenheid stelt om hun talenten en vaardigheden te ontdekken en verder te ontwikkelen. Dit kan door deel te nemen aan trainingen en activiteiten, door ‘lerend vrijwilligerswerk’ binnen de PiëzoCentra, de PiëzoSteunpunten, de Ambachtenwerkplaats en Toekomstschool Leiden, of bij één van onze partnerorganisaties in Zoetermeer en Leiden.

Van alleen naar mbo2
Als voorbeeld het verhaal van Heather. Heather kwam 20 jaar geleden voor de liefde vanuit Amerika naar Nederland. Het grootste deel van haar tijd in Nederland leefde zij in isolatie totdat de zus van haar buurvrouw haar meenam naar Piëzo. Heather vond het moeilijk om de eerste stap te zetten en was bang om te beginnen. Toch hield zij meteen een fijn gevoel over aan haar eerste gesprek. Zij durfde voorheen geen Nederlands te praten, want zij mocht geen fouten maken van zichzelf. Bij Piëzo heeft zij geleerd dat zij wel fouten mag maken. Inmiddels heeft zij taallessen gevolgd, lessen sociale vaardigheidstraining en op dit moment volgt zij via Piëzo een mbo2-opleiding. Heather ziet weer een toekomst voor zichzelf.

Methodiek
Alles wat Pi
ëzo doet is gebaseerd op inclusie en de PiëzoMethodiek helpt de deelnemers/vrijwilligers om mensen optimaal mee te laten doen in de maatschappij.

Met de PiëzoMethodiek krijgen mensen de gelegenheid zich te ontwikkelen naar een voor hun gewenste en passende rol in de maatschappij. De PiëzoMethodiek is een stappenplan bestaande uit vijf fases. Aan het einde van iedere fase heeft de deelnemer iets nieuws geleerd. Deelnemers kunnen in iedere fase in- of uitstromen, afhankelijk van hun (voor)opleiding, capaciteiten en wensen. Beoogd eindresultaat is dat mensen optimaal meedoen in de maatschappij. Dat kan het volgen van een opleiding zijn, het verrichten van betaald werk of vrijwilligerswerk.

Meer weten
Op de website van
Stichting Piëzo lees je meer over deze sociaal maatschappelijke organisatie die mensen in de gelegenheid stelt om hun talenten en vaardigheden te ontdekken en verder te ontwikkelen.

Praat mee op social media met #zoetermeerinclusief

Onze partners maken ons werk mogelijk