Succesverhaal
5 min

Halte 2717 verbindt wijkbewoners Buytenwegh

Buytenwegh is een dynamische wijk in Zoetermeer. Er wonen mensen met verschillende sociale en culturele achtergronden en er is een grote verscheidenheid aan godsdienst en levensovertuiging. Als project vanuit de samenwerkende kerken wil Halte 2717 wijkbewoners met elkaar in contact brengen en praktische hulp bieden waar dat nodig is. Zo wil de organisatie een bijdrage leveren aan de sociale cohesie van de wijk. Maar ook wil Halte 2717 een pleisterplaats zijn voor de wijk, waar mensen van harte welkom zijn voor aandacht, gesprek en ontmoeting, een luisterend oor.

Om dat concreet te maken organiseert Halte o.a. een open inloop, interreligieuze gesprekken, gesprekken over zingeving met Piëzo, een ouderensoos, buurtmaaltijden, activiteiten rond herdenking en samen met de winkeliers een kerstmarkt in het winkelcentrum.

Een paar voorbeelden van hoe zinvol dat kan zijn.

Welkom op de koffie!
Iedere dinsdag, woensdag en donderdag is de ruime en lichte zaal van ‘Ons Honk’ ‘s morgens van 10 tot 12 uur open voor de inloop. Een kop koffie of thee, wat lekkers erbij. Een spelletje als je daar zin in hebt en altijd voldoende mensen om mee te delen wat je hebt meegemaakt of wat je bezighoudt. Iedere woensdagmorgen is er ook een pastor aanwezig uit één van de kerken die gezellig meepraat of waar je even apart mee in gesprek kunt gaan.

 Een van de gastpersonen zegt: We willen graag een huiskamer in de buurt zijn, een plek waar je welkom bent gewoon voor een bakkie koffie, maar waar je ook wat praktische informatie kan krijgen. Of waar je, als het nodig is, je hart kunt luchten. Ik zie dat dat voor de mensen die hier komen vaak echt belangrijk is. Mooi ook hoe je als gastpersoon met mensen kan meeleven en regelmatig met elkaar hartelijk kunt lachen. Ik ben blij dat ik dit werk kan doen en dat het zin heeft weet ik zeker!”

Buurtmaaltijden: lekker eten, lekker kletsen, mag vaker…
Iedere twee weken is er een buurtmaaltijd voor bewoners van Buytenwegh.

“Kijk”, zei een van de deelnemers, “Ik kom hier graag. Ik ben alleen en ik hou niet van koken. Daarom eet ik meestal ’s avonds brood. Hier smaakt het warme eten me des te beter. Verschillende mensen koken en ze doen dat echt goed. Misschien moet ik daar zelf toch ook maar meer aan gaan doen. Maar ja, dan zit ik natuurlijk nog wel steeds alleen te eten. Hier is het naast de smakelijke hap ook altijd gezellig kletsen. Voor mij zou het veel vaker mogen!”

Geloven in gesprek: verrassend!  
Onder die naam organiseert Halte 2717 al enkele jaren ontmoetingen tussen mensen met verschillende geloofsovertuigingen. Aan de hand van thema’s als bijvoorbeeld de positie van vrouwen en mannen, oorlog en vrede, de rol van gebed, leren we van elkaar over het geloof van de ander. Er zijn inleidingen vanuit de Islam, het Christendom en andere overtuigingen

Een van de deelnemers schrijft: “Aan elkaar vertellen we de verhalen van ons geloof, die verrassend vaak dezelfde boodschap aan ons willen doorgeven of soms bijna letterlijk hetzelfde zijn. Een gesprek hierover is spannend. Je moet je een beetje bloot durven geven. Maar het is ook verrijkend. Je leert elkaar kennen, je komt elkaar nader. En je ontdekt wat je samen nog meer kunt betekenen voor de Zoetermeerse samenleving”.

De buurtpastor: de waarde van een luisterend oor
Een sleutelrol bij de activiteiten van Halte 2717 is weggelegd voor de buurtpastor. Johan Roest geeft Halte 2717 een duidelijk en herkenbaar gezicht. Iedereen kan met zijn of haar vragen en problemen bij hem terecht en vindt een luisterend oor.

Hij doet mee in het wijknetwerk en draagt zorg voor de bijdrage van Halte 2717 aan het organiseren van de wijkactiviteiten. Zo is een hecht samenwerkingsverband ontstaan met andere maatschappelijke organisaties in Buytenwegh, waaronder Piëzo, Middin en de buurtverenigingen ‘De Hoveniers’ en ‘Buytenrode’.

In principe is Halte 2717 niet voor één gat te vangen, en bieden wij daar waar nodig een helpende hand. Zo was er die man, die niet zelfstandig naar het graf van zijn overleden vriendin kon reizen. Los van een luisterend oor bieden tijdens het verwerken van dit grote verlies, heeft Halte 2717 georganiseerd dat hij toch het graf heeft kunnen bezoeken. Zo kreeg hij het gevoel dat hij toch afscheid heeft kunnen nemen.

Halte 2717 is te vinden in ‘Ons Honk’, Carry van Bruggenhove 27, 2717 XT  Zoetermeer. Meer lees je op: https://www.zoetermeerinclusief.nl/programma

Praat mee op social media met #zoetermeerinclusief

Onze partners maken ons werk mogelijk