Succesverhaal
3 min

Keti-koti: succes in en vóór Zoetermeer

In 2013 is de Stichting Herdenking Slavernijverleden Zoetermeer opgericht met als doelstelling aandacht te vestigen op het slavernijverleden van Suriname en de Nederlandse Antillen. Er werd dat jaar een krans gelegd door burgemeester Charlie Aptroot in het kader van “Keti-koti” (betekent “ketenen verbroken”, de tegenwoordige Surinaamse benaming voor de afschaffing van de slavernij), gevolgd door een grootse viering.

Ook na 2013 werden deze activiteiten georganiseerd door de Stichting Herdenking Slavernijverleden Zoetermeer, waarbij de viering een meer bescheiden karakter had. Primair werd gericht op burgers van Surinaamse en Antilliaanse afkomst (ca.12% van de Zoetermeerse bevolking), maar alle andere inwoners werden ook uitgenodigd en de deelname was ieder jaar zeer gemengd en daarmee zeer inclusief naar alle bevolkingsgroepen. De publieke belangstelling en de opkomst waren alle jaren boven verwachting, waarmee Keti-koti een succes werd in en voor Zoetermeer.

De stichting heeft in de loop der jaren in de gemeente Zoetermeer meerdere activiteiten en evenementen met verschillend karakter georganiseerd. De jaarlijkse kranslegging rond 1 juli vormt het hoogtepunt maar daarnaast zijn andere activiteiten in samenwerking worden gedaan met andere maatschappelijke organisaties zoals de gemeente Zoetermeer, Stadsbibliotheek en Stichting Piëzo.

Aandacht aan moderne slavernij
In de toekomst wil SHS ook meer aandacht gaan besteden aan moderne slavernij, zoals die voorkomt in allerlei delen van de wereld, bijvoorbeeld in de textielindustrie in Zuid-Oost Azië of bij het huishoudelijk werk in het Midden-Oosten. Er wordt dan gekeken hoe vanuit Nederland stappen kunnen worden gezet dit te verminderen, door beleidsvorming te bepleiten maar ook door het consumentengedrag te bekijken. 

Keti-koti 2020
In 2020 was het niet mogelijk een grootse herdenking te organiseren. Normaal komen hier zo’n 100 belangstellenden op af, maar dit was ten gevolge van corona niet mogelijk. De plechtigheid is daarom met een kleine groep van ongeveer 15 mensen uitgevoerd en via een live-stream beschikbaar gesteld aan de inwoners van Zoetermeer. Ook is naderhand een film met het volledige event en een kortere samenvatting op Facebook en YouTube gedeeld.

De verschillende posts zijn meer dan 8000 keer bekeken, dus door een veel groter aantal mensen dat normaal gesproken bij de events aanwezig is. Dit is zeker een les voor de toekomst!

Praat mee op social media met #zoetermeerinclusief

Onze partners maken ons werk mogelijk