Contact

Wil je een melding doen? Of wil jij de gemeente een handje helpen en jouw ideeën delen? Gebruik dan het contactformulier. Heb je een vraag of een verzoek? Wij helpen je graag verder. Bekijk ook de veelgestelde vragen met bijbehorende antwoorden onderaan de pagina.

Stichting iDb openingstijden

Maandag t/m vrijdag van 09.00 - 17.00 uur

Contactformulier
Slechts één bestand.
120 MB limiet.
Toegestane types: txt, rtf, pdf, doc, docx, odt, ppt, pptx, odp, xls, xlsx, ods.

Veelgestelde vragen

Wat is inclusie en hoe kan ik daar aan bijdragen?

 

Inclusie betekent letterlijk: insluiting in de samenleving van personen of groepen op basis van gelijkwaardige rechten en plichten. Inclusie betekent dat iedereen in onze samenleving mee kan doen en dat er naar hen wordt geluisterd ongeacht afkomst, religie, nationaliteit, seksuele geaardheid of welke grond dan ook. Dit geldt voor de samenleving als geheel maar ook in kleiner verband; op school, op het werk of bij de sportvereniging. Daarbij mogen onderlinge verschillen best worden benoemd of erkend maar deze verschillen mogen nooit leiden tot achterstelling of buitensluiting. Inclusie is een belangrijk aspect van de democratie.


Stichting iDb zet zich in voor een open, veilige en inclusieve samenleving, niet alleen door discriminatie te bestrijden, maar ook door inclusie te bevorderen. Dit doen wij door trainingen te verzorgen, voorlichting te geven, te adviseren en aan te sluiten bij initiatieven van anderen die vergelijkbare doelen nastreven. 


Heeft u een goed idee of organiseert u een activiteit dat bijdraagt aan een inclusieve gemeente? Wilt u deze delen met inwoners via deze website? Neem dan contact met ons op.

 

Valt mijn voorval onder discriminatie?

 

Discriminatie betekent letterlijk: het maken van onderscheid. We spreken over discriminatie als iemand of een bepaalde groep mensen anders wordt achtergesteld, of wordt uitgesloten op basis van (persoonlijke) kenmerken die er volgens de wet niet toe (mogen) doen. 

Het kenmerk waarop iemand gediscrimineerd wordt noemen we een discriminatiegrond. In de Algemene Wet Gelijke Behandeling worden de volgende discriminatiegronden genoemd: 

 • Leeftijd 
 • Seksuele gerichtheid
 • Godsdienst en levensovertuiging
 • Ras
 • Geslacht
 • Nationaliteit
 • Handicap of chronische ziekte
 • Politieke overtuiging
 • Burgerlijke staat
 • Soort contract (vast of tijdelijk) 
 • Arbeidsduur (fulltime of parttime werk)


Valt uw klacht onder een van deze gronden? Dan zoeken we samen uit of we het vermoeden van discriminatie voldoende feitelijk kunnen maken, of dat een andere organisatie u beter kan helpen. Ook bij een vermoeden van discriminatie op een niet-wettelijke discriminatiegrond geven we u graag advies. Neem bij twijfel vooral contact met ons op. 
 

Heeft het zin om discriminatie te melden?

 

Discriminatie melden helpt. Uw melding geeft informatie over hoe vaak discriminatie voorkomt. Door melding te maken van uw discriminatie-ervaring helpt u mee om discriminatie te bestrijden. Elke melding wordt geregistreerd en meegenomen in rapportages over ervaren discriminatie in de regio. Stichting iDb kan meldingen apart behandelen, maar er wordt ook breder gekeken naar trends en ontwikkelingen op het gebied van discriminatie in de regio. 


Hoewel wij naar gemeenten rapporteren over de discriminatiemeldingen uit de regio, handelen wij onafhankelijk van de gemeenten. Zo kunnen inwoners ook veilig een klacht over de gemeente doorgeven. Het bestrijden van discriminatie is een plicht van de Nederlandse overheid en gemeenten. Daarom heeft elke gemeente een onafhankelijke antidiscriminatievoorziening waar inwoners terecht kunnen voor behandeling van hun discriminatieklachten.
 

Hoe maak ik een melding en wat gebeurd er met mijn melding?

 

Woont u in ons werkgebied, de regio Hollands Midden of Haaglanden? Dan kunt u gratis uw melding doen bij Stichting iDb. Dat kan zowel telefonisch, persoonlijk als online. Met uw persoonsgegevens gaan we vertrouwelijk om. Deze gegevens worden niet gedeeld met derden. Als u een melding telefonisch/ met een appberichtje (08 00 - 32 18 68 6), de Stichting iDb website of een email heeft gedaan nemen we binnen twee werkdagen contact met u op. 


U kunt ook anoniem een melding doen. Ook kunt u een melding doen voor iemand anders als u een getuige bent. Een anonieme melding wordt geregistreerd en meegenomen in rapportages over de ervaren discriminatie in de regio. Bij een anonieme melding kunnen we alleen geen persoonlijke ondersteuning bieden.


Het maakt voor uw melding niet uit of een voorval plaatsvond in uw eigen gemeente of in een heel andere plek in Nederland of in het buitenland. Dan meldt u nog steeds bij Stichting iDb. U kunt geen melding doen bij Stichting iDb als u niet in ons werkgebied woont. Daarvoor neemt u contact op met de antidiscriminatievoorziening die wel hoort bij uw gemeente; u vindt deze via Discriminatie.nl.


Wij luisteren naar elk verhaal en registreren uw melding in het landelijk registratiesysteem 'ADV-net. Na registratie van de melding wordt samen met u gekeken of er vervolgstappen nodig zijn. Soms biedt Stichting iDb alleen een luisterend oor, maar er kan ook geholpen worden met advies, een doorverwijzing, een hoor-en-wederhoorprocedure, bemiddeling of met een aangifte. 
 

Op het moment dat we meer doen dan enkel een registratie, blijft u als melder betrokken bij de afhandeling van de klacht. Dit betekent dat we uit uw naam communiceren bij een hoor- en wederhoorprocedure naar de veroorzaker van de klacht. Wij communiceren dus niet zonder uw betrokkenheid. 
 

I don’t speak the Dutch language, can you aid me in English?

 

Of course we can. We are here for all inhabitants of our working area, including those who do not speak Dutch. Contact us via email or call us (0800 - 32 18 68 6) for more information. We are striving to offer our services in multiple languages in the near future. In the meantime, we manage to aid those who neither speak the Dutch nor English language best via email correspondence and by using textual translation software.